Vuggestuen

Børnegården Uhrhøj har 2 vuggestuegrupper: Sneglene og Sommerfuglene.

Start
Når I starter som ny familie hos os, begynder vi med en snak på stuen. Her fortæller vi om vuggestuen, og vi får vigtige informationer fra jer omkring jeres barn. I starten prøver vi, så vidt det er muligt, at det er den samme person, der har nærkontakten til barnet og jer forældre.
Overgangen fra hjemmet til institutionen skal være så blid som muligt. Derfor forventer vi, at I giver jer god tid til indkøringen. Jeres barn skal være her nogle få timer om dagen i den første tid, og i de første dage sammen med en af jer.
Morgen
Sommerfuglestuen er åbne - lukkestue for alle grupper på Børnegården. Vi åbner kl. 6.00, og børnene kan få morgenmad indtil kl. 7.00. De 2 teams åbner kl. 7.30, og vi prøver at starte stille og roligt, så børnene får en god start på dagen. Det er vigtigt, at I fortæller os, hvordan jeres barn har haft det siden sidst, for eksempel omkring nattesøvnen, eller hvordan morgenen har været. Det er også vigtigt, at I får sagt ordentlig farvel til jeres barn.

Samling
Vi holder samling fra kl. 9.00 - 9.30. Her synger vi, får læst historie, fortalt eventyr og bagefter frugt, brød og vand. I dette tidsrum ser vi helst I ikke afleverer jeres barn, da det er meget forstyrrende. Vi er kun 1 voksen på stuen og kan ikke modtage jeres barn på en ordentlig måde.

Pædagogiske aktiviteter
Fra kl. ca. 9.30 - 11.00 er der forskellige tilbud til de børn, der ikke sover formiddagssøvn. Vi vælger så vidt muligt, at aldersopdele børnene i mindre grupper, så både små og store bliver tilgodeset. De yngste børn har brug for ro og nærvær og er ofte på egen stue. De ældste børn har et større behov for aktivitet og plads til udfoldelse.
Sommerfugle teamet har et pude/tumlerum og Sneglene har et pude/tumle rum, hvor der er gode muligheder for at udvikle børns motorik. Antonsalen, som er vores gymnastiksal, bruger vi hver onsdag.
Vi samles til musik og sang på tværs af alle vuggestuegrupper om tirsdagen i hele vinterhalvåret. I sommerhalvåret er vi sammen på tværs af alle vuggestuegrupper, hvor de ældste børn gerne kommer på tur ud af huset.
Vi bruger vores store gode legeplads rigtig meget. På stuerne maler/klipper og klistrer vi til årstiderne.

Spisning
Omkring kl. 11 efter fomiddagens aktiviteter vasker vi hænder, inden vi skal spise. Vi voksne spiser sammen med børnene, så måltidet bliver en naturlig og hyggelig samlingsstund.
For at børnene skal blive så selvhjulpne som muligt, får de alt efter alder lov til selv at dække bord, øse mad op, hælde vand op fra små kander og spise drikke selv. Efter maden har de fleste børn brug for en middagssøvn, og igen alt efter alder tager de selv tøj og hjemmesko af, får tisset, får en ren ble og bliver puttet. De største børn sover inde, og resten ude på vores liggehaller i frisk luft.
De yngste børn, som sover flere gange om dagen, følger deres egen rytme, og spiser ikke altid på dette tidspunkt.

Mad
Der serveres varm mad 2-3 gange til middag om ugen - 2-3 gange om ugen er der rugbrødsmadder. Vi drikker vand/mælk til maden. For børn op til 1 år, aftales maden i samarbejde med forældrene.
Allergibørn kan der tages hensyn til. Hvis de skal have en meget speciel kost, skal vi have en lægeerklæring.
Eftermiddagsmaden starter ca. kl. 14, og der får børnene rugbrødsmadder, frugtsuppe/grød eller boller. Der drikkes vand til. Børn under 1 år spiser frugtmos med tykmælk, rå revet frugt eller rugbrød. De spiser afhængigt af deres sovetider.

Eftermiddag
Om eftermiddagen er der leg og hygge på stuen eller udenfor, og børnene begynder at gå hjem. I vores teams lukker vi en af stuerne af og hygger os med de sidste børn.
Ca. kl. 16.15 rydder vi det sidste op og går over til Sommerfuglene, hvor alle samles fra kl. 16.30. Hvis det ikke er en fra stuen, der lukker institutionen, informerer vi altid lukkerne om jeres barns dag i vuggestuen.
Opslag
Vi forsøger hver dag at skrive i bogen, hvad jeres barn har lavet om formiddagen, og hvad vi har fået til middag. Andre informationer bliver også skrevet deri eller hængt på døren/opslagstavlen.

Tavle/Touchskærm
Vi beder jer tjekke ind med afhentningstidspunkt hver dag, dels pga. den daglige planlægning i huset, dels fordi børnene ofte gerne vil vide hvornår de bliver hentet. Vi udleverer ikke barnet til andre personer, hvis vi ikke har en aftale med jer.
På stuerne har vi en tavle, hvor vi skriver hvornår jeres barn har sovet.

Billedgalleri
Vi har et fint billedgalleri på væggen. hvert barn har billeder af nogen de kender - forældre, søskende, bedster eller lignende. Børnene har stor glæde af at se på billederne. Det giver en god snak, og børnene kan trøste sig med, at de ikke er helt forladte i vuggestuen - mor og far er jo lige der.

Forældresamtaler
Vi starter med en indkøringssamtale, når dit/jers barn starter hos os. Vi tilbyder derefter en 1½ års samtale og 2½ års samtale. Hvis der på andre tidspunkter I jeres vuggestuetid opstår et behov for en ekstra samtale, finder vi selvfølgelig ud af det.