referat forældrebestyrelsesmøde 10.01.19

 1. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

 1. Evaluering af 2018 på Børnegården

Opfølgning på opfattelse af huset, herunder stemningen og personalet

Der er på nuværende tidspunkt en god stemning på og omkring Børnegården. Når man taler med forældre til tidligere børn, er der en god og positiv stemning, og man hører kun overvejende gode kommentar.

Birthe:

 • Har haft samtale med alle ansatte i huset, for at finde ud af hvordan det går, og hvordan personalet har det

 • Stikker en føler ud blandt forældrene, og følger op på eventuelle manglende samtaler

 • Opfordrer personalet til at tale med forældrene, og hvis nogen hører noget fra både forældre eller andre, at give besked videre til Birthe.

 • Alle er velkomne på Birthes kontor, eller skrive en mail, hvis man har behov for det

 

 1. Evaluering af julearrangement’

God feedback fra forældrebestyrelse, og personalet beretter om god feedback fra forældre.

Det skal dog, næste gang, være mere udpenslet på invitationen, hvem der er kan inviteres med til arrangementet. Der var flere som gerne ville have bedsteforældre med også, og var i tvivl om dette kunne lade sig gøre.

Vi håber på gentagelse :0)

 1. Årsplan for 2019

Birthe gennemgår årsplanen, og forklarer blandt andet at:

 • Ledelsen ønsker, at der hver 3. måned, er et fællesemne som inddrager hele huset.

 • Birthe vil gerne gennemgå et par emner fra forældretilfredshedsundersøgelsen på forældremødet d. 2. maj

 • Det vil blive drøftet, om der skal arrangeres en bedsteforældredag

 

 1. Ny struktur på Børnegården – nyhedsbrev

D. 1/2 starter Børnegården med at arbejde på en ny måde, med ny struktur. Det betyder blandt andet at:

 • Der skal arbejdes mere på tværs, og mere i hyggekroge

 • Mere i teams, så det er muligt at hjælpe hinanden på tværs af grupper, ligeledes så det er muligt at komme ud og lege i små grupper

 • Dele mere op så nogen tager på tur, og nogen bliver hjemme og arbejder i grupper

Der er kommet et nyhedsbrev ud, som forklarer nærmere. Skulle der opstå tvivl om noget, er alle selvfølgelig velkomne til at henvende sig til personalet, eller direkte til Birthe på kontoret eller på mail

 1. Forældrearrangement på Munkebjerg 26.01.19

Der er tilmeldt fem til forældrearrangementet på Munkebjerg

 1. Eventuelt

 • Der er søgt midler til en madelevator

 • Der er flere der parkerer på de store gule kryds på parkeringspladsen (som er brandvej), hvorfor Birthe gerne vil præcisere hvor brandvejen er, hvis nogen skulle være i tvivl

 • Vi minder om, at der snart er forældretilfredshedsundersøgelse

 

 

Venlig hilsen

Forældrebestyrelsen